JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Gminna Biblioteka Publiczna
3. Zespół Szkół w Grabkowie
(Szkoła Podstawowa w Grabkowie, Gimnazjum w Grabkowie, Szkoła Podstawowa filia w Więsławicach, Przedszkole w Grabkowie)

 

 

Szkoły i Przedszkola

 

1. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Grabkowie  tel. 54 284-14-89

2. Gimnazjum Publiczne w Grabkowie, tel. 54 284-22-51

3. Szkoła Podstawowa - filia w Więsławicach, tel. 54 284-15-24

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 - ul.Piwnej 33, 87-820 Kowal
Kierownik - Władysława Rakocińska
Starszy Specjalista  pracy socjalnej - Jadwiga Wilczyńska