________________________________________________________________________

STANISŁAW ADAMCZYK - Wójt Gminy Kowal
54 2842-637, 884-799-100
________________________________________________________________________

ANETA KWARCIŃSKA – Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy
Pokój nr 9, 54 284 26 35, 884-797-009
________________________________________________________________________

KRYSTYNA KURZAWSKA - Skarbnik Gminy
pokój nr 5 tel. 54 2842-252, 2842- 630 wew. 142
884-797-840
________________________________________________________________________

BEATA MUSZYŃSKA - Inspektor ds. Organizacji i Kadr
pokój nr 8 tel. 54 284 22-52, 2842-630
________________________________________________________________________

IRENA MAJEWSKA - Inspektor ds. Ewidencji Działalności
Gospodarczej, Obsługa Rady Gminy pokój nr 1B
tel. 54-2842-252 wew. 151, 884-797-743

________________________________________________________________________

AGNIESZKA WIECZOREK - Podinspektor ds. Obrony Cywilnej i Mienia Komunalnego
pokój nr 10 tel. 54 2842-252 wew. 114, 531-419-436
________________________________________________________________________

IWONA KAŁĘDKIEWICZ - Inspektor ds. Ewidencji Ludności , Dowody Osobiste i
Wojsko, pokój nr. 13 tel. 54 2842-502, 884-797-763
________________________________________________________________________

MARCIN BOGDALSKI – Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
pokój nr 14 tel. 54 2842-504, 884-797-976
_______________________________________________________________________

ANNA GRZYWACZ – Podinspektor ds. budownictwa i promocji gminy
pokój nr 14, tel. 54 2842-504, 884-797-800
_______________________________________________________________________
HELENA OLEJNIK - Inspektor ds Księgowości
pokój nr 5 tel. 54 2842-633, 884-797-592
________________________________________________________________________

ANNA DACZKOWSKA -
Inspektor ds. księgowości budżetowej
pokój nr 5 tel. 54 2842-633, 884-797-448
________________________________________________________________________

WŁADYSŁAWA RAKOCIŃSKA - Kierownik GOPS
pokój nr 7 tel. 54 2842-634, 884-797-089
________________________________________________________________________

AGNIESZKA BARANOWSKA - pracownik socjalny, pokój nr 7 tel. 54 2842-634, 531-583-108 ________________________________________________________________________

KATARZYNA WNUKOWSKA - pracownik socjalny pokój nr 7
tel. 54 2842-634, 884-798-089
________________________________________________________________________


ELŻBIETA STRZELECKA - Inspektor ds. płac i rozliczeń
pokój nr 1 tel. 54 2842 252 wew 131
________________________________________________________________________

ANNA ZASADA - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
pokój nr 1 tel. 54 2842-252 wew. 131, 884-798-005
________________________________________________________________________

MONIKA MAJEWSKA –
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
pokój nr 1 tel. 54 2842-252 wew. 131
________________________________________________________________________

ELŻBIETA LEWANDOWSKA - Podinspektor ds. wymiaru podatku
pokój nr 4 tel. 54 2842-638, 884-797-432

________________________________________________________________________

BARBARA KWARCIŃSKA - Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
pokój nr 4 tel. 54 2842 638, 884-797-981
________________________________________________________________________

MAŁGORZATA GOSPODAROWIZ - podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój nr 12 tel. 54 2842-252 wew. 116
lub 533-238-464
_________________________________________________________________

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - inspektor@cbi24.pl