GMINA  KOWAL

 adres urzędu: Urząd Gminy  ul. Piwna 33, 87-820 KOWAL

 tel. (54) 284-22-52  fax. (54) 284-22-52,  e-mail: urzad@gmina-kowal.pl     www.gminakowal.pl

 

 

Gmina Kowal położona jest w południowo- wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości

Ze względu na swoje położenie geograficzne gmina Kowal jest bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym.

Wychodząc naprzeciw inwestorom samorząd gminy jest w trakcie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego który obejmuje ok. 200 ha w miejscowościach przyległych do węzła autostradowego KOWAL  oraz drogi krajowej nr 91.

 

Teren gminy obejmuje 11 475 ha z czego 6119 stanowią grunty orne, a 2 584 ha lasy. Ludność 3970 mieszkańców.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę  techniczną, jest w 100 % zwodociągowana obecnie funkcjonują 4 ujęcia wody.
Do dyspozycji gości gminy Kowal jest również baza noclegowa i gastronomiczna w miejscowościach:  Przydatki Gołaszewskie, sezonowa nad j. Lubiechowskim.  Gospodarstwa agroturystyczne w m. Krzewent oraz dysponująca europejskimi standardami „Agrofarma” w Gołaszewie.