Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Gminy Kowal to urzędowy publikator teleinformatyczny. Jego celem jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o Gminie Kowal , organach i osobach sprawujących w nich funkcje, poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, a także wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w urzędzie.

Poruszanie się po stronach BIP odbywa się poprzez menu zamieszczone po lewej stronie ekranu. Znajduje się tu wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.


www.bip.gov.pl
- adres URL strony głównej BIP, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umożliwia dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.