Urząd Gminy Kowal

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 26 lipca do 9 października 2007 roku udokumentowana protokółem z dnia 9 października 2007 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: rok 2006 i I półrocze 2007 roku

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 grudnia 2007 roku skierowane do kierownika