Wójt Gminy Kowal informuje, że w dniu 03 września 2015 r. (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33, pokój Nr 4 (budynek B) odbędzie się drugie posiedzenie  Obwodowych Komisji do spraw Referendum (Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4). Posiedzenie odbędzie się według następującego porządku:

ü   godz. 10:00 – Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Kowalu                       oraz Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Grabkowie;

ü   godz. 11:00 – Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Nakonowie                  oraz Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Więsławicach.

 

 

Obecność członków komisji na drugim posiedzeniu obowiązkowa.

 

 

Wójt Gminy Kowal

Stanisław Adamczyk