Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dn. 24.04.2015 r.

Kowal, dnia  24.06.2015 r.

 

OŚ.6220.02.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                             o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2013 poz. 1235.ze zm.), Wójt Gminy Kowal zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku Jarantowice 5, 87-850 Choceń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                             o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewice –Baruchowo od km 4+897 do 9+984 km.  

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

 

§        zawieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33 87-820 Kowal , Urzędu Gminy Baruchowo  , Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

§        zamieszczenie  na stronie internetowej Gminy Kowal www.gminakowal.pl oraz  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowal www.ugkowal.bip.net.pl;

§        zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w pobliżu miejsca przedsięwzięcia (tablice ogłoszeń w m. Dobrzelewice, Grodno, Boża Wola, Baruchowo) . .

 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kowal.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji  państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych bezpośrednio przy działkach, na których będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w formie pisemnej w terminie 14 dni tj.  od  25.06.2015 r. do 08.07.2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pokój nr 14 w  dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 do 15:30 

 

 Hanna Karwowska

Sekretarz gminy Kowal

 

 

 

 

 

 

 

  

Wywieszono dnia 24.06.2015 r.  

Zdjęto dnia ……………………………………

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2015-06-24 11:17:32
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2015-06-24 11:24:29
Ostatnia zmiana:2015-06-24 12:56:16
Ilość wyświetleń:610
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij