Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postepowania - SUW Dębniaki

       Kowal, dnia  07.06.2013 r.

OŚ. 6220.04.2013z

Z A W I A D O M I E N I E

 

           o wszczęciu postępowania

 

 

Na postawie art. 61 ust.1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)  

w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.),

Wójt Gminy Kowal zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.05.2013 r.  Gminy Kowal z siedzibą  ul. Piwna 33, 87-820

Kowal  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                                 

 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej     

 Nr 3 na gminnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości DĘBNIAKI, gm. Kowal, na działce o 

nr ewid. 122/2 oraz modernizacja istniejącej technologii stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową

istniejącego budynku stacji i przystosowaniem tego obiektu do nowych potrzeb- obręb Dębniaki, gm. Kowal”.

 

w związku  z realizacją projektu  „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębniaki

wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal”

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kowal.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu

postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającego warunki

realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji  państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych

bezpośrednio przy działkach, na których będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z dokumentacją

załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w formie

pisemnej w terminie 14 dni tj.  od  daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Kowal

ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pokój nr 14 w  dniach pracy urzędu   w godzinach 7:30 do 15:30 

                                                                                                                                                       z up Wójta Sekretarz Gminy Kowal

                                                                                                                                                                  Hanna Karwowska

 

Otrzymują :

1.        wnioskodawca

2.        strony w postępowaniu wg wykazu w aktach sprawy 

3.        a/a

 

Wywieszono w dniu………………………:

 - w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia  oraz

- na tablicy ogłoszeń  w  m.  Dębniaki  gm. Kowal

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowal

 

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2013-06-07 14:19:35
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2013-06-07 14:21:32
Ostatnia zmiana:2013-06-07 14:24:02
Ilość wyświetleń:677

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij