Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta gminy Kowal z dnia 09.03.2011 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny iddziaływania na środowisko OŚ.6220.01.P.2011

Kowal dnia 09.03.2011 r.

OŚ. 6220.02.P.2011                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kowal

z dnia 09.03.2011 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

           Wójt gminy Kowal zawiadamia strony o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka na potrzeby budowy autostrady A1

Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Kowal, miejscowość Dąbrówka działki numer :  68/1, 59/1, 58/2, 57/2, 56/4, 67, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2  a tym samym  nałożono  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Ustalając zakres raportu zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9, pkt 11-20 oraz ust 4,5,6 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu  informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem :

§        oddziaływania planowanego zakładu na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny,                     z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji (transport surowców, i produktów, procesy technologiczne związane ze znaczną emisją pyłów i gazów do powietrza);

§         gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi;

§        analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym  przedsięwzięciem   z uwzględnieniem – występującej  zabudowy  zagrodowo-  mieszkaniowej, wpływem na rolnictwo, sadownictwo, florę,  faunę  i  zdrowie ludzkie,

Z treścią postanowienia  strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal,  pokój nr 14 w godz. od 7:30 do 15:30

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszono dnia 09.03.2011 r.

 

 Wójt

Stanisław Adamczyk

 

 

Otrzymują :

1     strona internetowa BIP UG Kowal

2     tablica ogłoszeń UG Kowal

3.        tablica ogłoszeń w m. Dąbrówką - (lokalizacja przedsięwzięcia )

4.        a/a

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2011-03-09 11:25:48
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2011-03-09 11:28:24
Ostatnia zmiana:2011-03-09 11:28:48
Ilość wyświetleń:775
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij