Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kowal: Usługi edukacyjne obejmujące realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych; realizację ścieżek zajęć edukacyjnych oraz wizyt edukacyjnych z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, kultury, patriotyzmu; doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie

Numer ogłoszenia: 229437 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207053 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2842252, faks 54 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych; realizację ścieżek zajęć edukacyjnych oraz wizyt edukacyjnych z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, kultury, patriotyzmu; doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi edukacyjne obejmujące realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych; realizację ścieżek zajęć edukacyjnych oraz wizyt edukacyjnych z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, kultury, patriotyzmu; doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 63.51.10.00-4, 39.16.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72623,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71905,00

  • Oferta z najniższą ceną: 71905,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71905,00

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2014-10-31 12:57:12
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2014-10-31 12:57:44
Ostatnia zmiana:2014-10-31 12:57:55
Ilość wyświetleń:654

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij