Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97540-2013 z dnia 2013-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabkowie, Gołaszewie, Rakutowie. ...
Termin składania ofert: 2013-03-19

Kowal: dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabkowie, Gołaszewie, Rakutowie.
Numer ogłoszenia: 117104 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97540 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabkowie, Gołaszewie, Rakutowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabkowie, Gołaszewie, Rakutowie. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza samochód równoważny, dowolnych producentów, pod warunkiem spełniania stawianych wymogów technicznych i formalnych zdefiniowanych przez wyspecyfikowane podzespoły. Do porównania i oceny równoważności różnych samochodów brane będą pod uwagę wyszczególnione parametry techniczne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o., Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 607200,00 PLN.

          Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia :707 537,50 brutto

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 654000,00 netto, 706 320,00 brutto

  • Oferta z najniższą ceną: 654000,00 netto / 706 320,00 brutto  Oferta z najwyższą ceną: 654000,00 netto / 706 320,00 brutto 

  • Waluta: PLN.
Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2013-03-25 12:24:29
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2013-03-25 12:29:23
Ostatnia zmiana:2013-03-25 12:29:28
Ilość wyświetleń:1109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij