Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

Kowal, dnia 27 luty 2018 roku

 

BD.6733.01.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając zgodnie z art. 49  kpa (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że Wójt Gminy Kowal w dniu 27 lutego 2018 roku, wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wszczętej na wniosek T-Mobile Polska S.A., reprezentowanym przez Panią Ninę Szymkiewicz, Up - Telecom sp. z o.o., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na ,,Budowa wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A na terenie działki nr 125/4 w obrębie ewidencyjnym Unisławice, gmina Kowal”.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Referacie inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33 pokój nr 14.

Pouczenie

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowal   http://ugkowal.bip.net.pl/.

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowal.

  1. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Unisławice.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ania Grzywacz
Data wprowadzenia:2018-02-27 13:27:35
Opublikował:Ania Grzywacz
Data publikacji:2018-02-27 13:28:54
Ostatnia zmiana:2018-02-27 13:29:01
Ilość wyświetleń:153
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij