Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kowal, dnia 05 grudnia 2017 r.

Gmina Kowal
ul. Piwna 33

87-820 Kowal           

e-mail: urzad@gmina-kowal

tel. (54) 284 23 63

 

Znak sprawy: ZP.271.04.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kowal”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,

informuje, że

w części III zamówienia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal” wybrana została oferta nr 4 złożona przez: Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek za cenę 586 418,29 brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

 

Punktacja przyznana ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączna punkcja:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium – łączna cena ofertowa brutto - waga kryterium

60 %

Liczba punktów
w kryterium  -okres gwarancji jakości - waga kryterium 40 %

Łączna punktacja

2

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o.o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo

47,34

40,00

87,34

4

Wielobranżowy Zakład Usługowy
Andrzej Sieradzki
ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek

60,00

40,00

100,00

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w:

1)      części I pn.: Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z RUR PE 110”;

2)      części II pn.: „Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo”;

3)      części IV pn.: „Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal”

- zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

 

Uzasadnienie prawne

Postępowanie w części I pn.: Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z RUR PE 110” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie w części II pn.: „Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo” oraz w części IV pn.: „Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne

Na część I zamówienia pn.: „Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z RUR PE 110” wpłynęły dwie oferty:

1)      oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski, Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 1A, 87-811 Fabianki
za  cenę 49 077,00 zł brutto;

2)      oferta nr 2 złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o.o., Baruchowo, 87-821 Baruchowo za cenę 229 809,53 zł brutto.

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. jej treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców w dniu 27 listopada 2017 r. podając uzasadnienie prawne
i faktyczne odrzucenia oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi 99 476,80 zł brutto. Tak więc cena oferty nr 2 w wysokości 229 809,53 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej nie może zwiększyć do ceny oferty nr 2.  

Na część II zamówienia pn.: „Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo” wpłynęła tylko jedna oferta – oferta nr 3 złożona przez EKOFIN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12,80-297 Banino. Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. jej treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców w dniu 27 listopada 2017 r. podając uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty.

Na część IV zamówienia pn.: „Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal” wpłynęła tylko jedna oferta – oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski, Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 1A, 87-811 Fabianki. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. jej treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców w dniu 28 listopada 2017 r. podając uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty.

 

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2017-12-05 08:41:24
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2017-12-05 08:43:00
Ostatnia zmiana:2017-12-05 08:43:01
Ilość wyświetleń:241
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij