Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Obiewszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Kowal, dnia  07.12.2015 r.

 

OŚ.6220.05.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                             o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2013 poz. 1235.ze zm.), Wójt Gminy Kowal zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowal ul. Piwna 33 87-820 Kowal zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej  Bogusławice – Więsławiece Kolonia  od km 0+000 do 2+348  km.  

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

 

§        zawieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33 87-820 Kowal ,

§        zamieszczenie  na stronie internetowej Gminy Kowal www.gminakowal.pl oraz  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowal www.ugkowal.bip.net.pl;

§        zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w pobliżu miejsca przedsięwzięcia (tablice ogłoszeń w m. Bogusławice , Więsławice Kolonia) . .

 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kowal.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji  państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych bezpośrednio przy działkach, na których będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w formie pisemnej w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pokój nr 14 w  dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 do 15:30 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Kowal

                                                                                                                                                        Stanisław Adamczyk

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.        Zarząd Dróg Powiatowych z/s Jarantowicach 87-850 Choceń

2.        Strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz.1235)

3.        a/a

 

Wywieszono dnia  07.12.2015 

                                                                                                                    Zdjęto dnia ……………………………………

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2015-12-07 14:16:28
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2015-12-07 14:20:17
Ostatnia zmiana:2015-12-07 14:20:25
Ilość wyświetleń:377
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij