Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Kowal, dnia  30.10.2015 r.

OŚ. 6220.04.2015

Z A W I A D O M I E N I E

 

                                                         o wszczęciu postępowania

 

 

Na postawie art. 61 ust.1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                           o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) z późn zm.), Wójt Gminy Kowal zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.10.2015 r.  Pana Jana Górskiego zam.                            ul. Dąbrowska 12  87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi w bryły budynków wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z drogi publicznej gminnej na terenie dz. nr 198/2 w miejscowości Czerniewiczki gmina Kowal.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kowal.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji  państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych bezpośrednio przy działkach, na których będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w formie pisemnej w terminie 14 dni tj.  od  daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pokój nr 14  w  dniach pracy urzędu   w godzinach 7:30 do 15:30 

Otrzymują :

1.        wnioskodawca

2.        strony w postępowaniu wg wykazu w aktach sprawy 

3.        a/a

 

Wywieszono w dniu………………………:

 - w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia  oraz

- na tablicy ogłoszeń  w  m.  Czerniewiczki  gm. Kowal

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowal

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2015-11-03 13:43:27
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2015-11-03 13:45:33
Ostatnia zmiana:2015-11-03 13:45:49
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij