Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

       Kowal, dnia  03.06.2013.

OŚ. 6220.03.2013z

Z A W I A D O M I E N I E

 

                                                         o wszczęciu postępowania

 

 

Na postawie art. 61 ust.1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.), Wójt Gminy Kowal zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.05.2013 r.  Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w miejscowości Przydatki Gołaszewskie na terenie działki nr 829/1. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kowal.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji  państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych bezpośrednio przy działkach, na których będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w formie pisemnej w terminie 14 dni tj.  od  daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pokój nr 14 w  dniach pracy urzędu   w godzinach 7:30 do 15:30 

 Z up. Wójta Sekretarz Gminy Kowal

Hanna Karwowska

Otrzymują :

1.        wnioskodawca

2.        strony w postępowaniu wg wykazu w aktach sprawy 

3.        a/a

 

Wywieszono w dniu………………………:

 - w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia  oraz

- na tablicy ogłoszeń  w  m.  Przydatki Gołaszewskie  gm. Kowal

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowal

 

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2013-06-04 14:50:53
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2013-06-04 14:52:15
Ostatnia zmiana:2013-06-04 14:52:30
Ilość wyświetleń:470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij