Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

dofinansowanie zakupu podręczników

Wójt Gminy Kowal, informuje, że do 7 września 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Wniosek można pobrać w szkole, w Zespole Obsługi Oświaty w Gminie Kowal lub ze strony Urzędu Gminy Kowal i wypełniony złożyć w szkole, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń, lub w ZOOGK. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego   lub rodziców zastępczych.

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy:

·         uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę  klasach II - IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ) tj. 351 zł netto na osobę,

  • uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) tj. 504 zł na osobę w rodzinie (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 583 zł).
  • uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  • uczniów klas II - IV szkoły podstawowej, uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ), 351 zł netto na osobę, w rodzinach których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społeczne tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów w gminie z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

*       do 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

*       do 180 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych

*       do 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

*       do 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

*       do 352 zł dla uczniów klasy I szkoły ponadgmnazjalnej i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Załączniki

Wniosek o wyprawkę (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2012-08-17 08:56:06
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2012-08-17 09:02:27
Ostatnia zmiana:2012-08-17 09:03:13
Ilość wyświetleń:492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij