Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w przeprowadzeniu procedury oddziaływania na środowisko dla budowy tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dąbrówka

Kowal dnia 04.04.2011 r.

OŚ. 6220.02.US.2011                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kowal

z dnia 04.04.2011 r.

Działając na podstawie art. 33 ust, 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

Wójt Gminy Kowal zawiadamia że :

 

1. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka na potrzeby budowy autostrady A1.

Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Kowal, miejscowość Dąbrówka działki numer :  68/1, 59/1, 58/2, 57/2, 56/4, 67, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2 

Przedsięwzięcie zaliczono do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

2. Na wniosek INWEST –EKO SUROWCE Sławomir Obarski Sp. K. 25-015 Kielce ul. Złota 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka na potrzeby budowy autostrady A1, Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Kowal, miejscowość Dąbrówka działki numer :  68/1, 59/1, 58/2, 57/2, 56/4, 67, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2 

4.  Organem właściwym do :

a) wydania decyzji jest Wójt Gminy Kowal;

b) uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                             w Bydgoszczy;

c) wydania opinii jest państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

5.  Z dokumentacją sprawy w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz raportem oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej BIP : www.ugkowal.net.pl

6.  W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

7. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do tut. Urzędu w formie pisemnej , ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenie  ( Za dzień publicznego ogłoszenie przyjmuje się 5 kwietnia 2011 r.) 

8. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowal.

9. Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Kowalu ul. Piwna 33,               87-820 Kowal,  na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka oraz na stronie internetowej BIP – www.ugkowal.bip.net.pl    

 

Wójt Gminy Kowal

Stanisław Adamczyk

Załączniki

zał-4 (9.2MB) Zapisz dokument  
zał-7 (9.3MB) Zapisz dokument  
zał-2 (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał-5 (9.6MB) Zapisz dokument  
zał-8 (9.2MB) Zapisz dokument  
zał-10 (9.3MB) Zapisz dokument  
zał-12 (9.2MB) Zapisz dokument  
Zał.2.1 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_WMB Kowal (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport_Kowal (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał-1 (995.5kB) Zapisz dokument  
zał-3 (227.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał-6 (9.4MB) Zapisz dokument  
zał-9 (9.3MB) Zapisz dokument  
zał-11 (9.4MB) Zapisz dokument  
zał-13 (9.2MB) Zapisz dokument  
Zał.1.1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.3.2 (3.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik 3.1.Wyciąg z rozporzędzenia (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa_do analizy (3.7MB) Zapisz dokument  
Zał.2.2 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2.3 (1.3MB) Zapisz dokument  
Karta informacyjna_WMB Kowal (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna z obszarem przedsiewziecia_1 (1.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2011-04-04 11:15:27
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2011-04-04 11:19:55
Ostatnia zmiana:2011-04-05 08:35:00
Ilość wyświetleń:991
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij