Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowal o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. Organizacji i Kadr

                                                                                                              

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOWAL

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

II. Stanowisko Urzędnicze: Podinspektor ds. Organizacji i Kadr

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

4) nieposzlakowana opinia

5) wykształcenie wyższe

6) co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej

7) znajomość następujących aktów prawnych:

a) Kodeks Postępowania Administracyjnego,

b) Ustawa o pracownikach samorządowych,

c) Ustawa o samorządzie gminnym,

d) Kodeks Pracy,

e) Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

f) Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych,

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

7)  biegła umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów

1) dyspozycyjność, samodzielność,

2) wysoka kultura osobista,

3) zdyscyplinowanie,

4) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

5) komunikatywność i umiejętność współpracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku

1)      Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu

2)      Prowadzenie ewidencji korespondencji

3)     Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu

4)      Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza

5)      Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych

6)      Prowadzenie archiwum zakładowego

7)      Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie do właściwych wydziałów

8)      Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

9)      Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników

10)   Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy

11)   Zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu

12)   Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych

13)   Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy

14)   Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy

15)   Ewidencja czasu pracy pracowników

16)   Kompletowanie wniosków emerytalno rentowych

17)   Prowadzenie dokumentacji pracowników interwencyjnych

VI. Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny

2)      CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      oryginał kwestionariusza osobowego *)

7)      oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

 

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór do pracy na stanowisko Podinspektor ds. Organizacji i Kadr” osobiście w sekretariacie urzędu w terminie do dnia 2 listopada 2009 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.ugkowal.bip.net.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą :

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr101,poz.926 z późn.zm) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr223, poz.1458. )

                                 

 

 

 

 

*) druk kwestionariusza można otrzymać w pok.8 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony Biuletynu.

Załączniki

kwestionariusz osobowy (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2009-10-19 15:07:41
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2009-10-19 15:11:47
Ostatnia zmiana:2009-10-19 15:11:51
Ilość wyświetleń:2280
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij